אתר אינטרנט ומאגר מידע על הגאון מוילנא (הגר”א) עבור חוקרים, סטודנטים ותלמידי חכמים.

"מהגר"א ז"ל אשר כל התורה וכל מין סיפור שלה אינה לדור ראשון שקבלו התורה לבד רק לכל דור ודור וכל איש ואיש בפרט ולכל יום ויום עד עולם כי היא נצחית כידוע". (תולדות יצחק עמ' פט)

עדכונים

ספר חדש

שיחות עם הרב חיים מוולוז'ין: על כתבי יד – הספר מסדר מחדש את ספרות השאילתות של ר' חיים שהיו הבסיס לספר כתר ראש. הספר בנוי על בסיס ששה מקורות הכולל כתבי יד.

סדנאות מחקר

9-11 בינואר 2020, סדנאות מחקר : חידושים בחקר כתבי הגר"א, אוניברסיטת אריאל, (יש להרשם מראש), . בחסות המחלקה למורשת ישראל והקרן הישראלית למדעים.

כנס בינלאומי

בינואר 6 .2020, כנס בינלאומי לרגל שלוש מאות שנה להולדת הגר"א. "הגאון מוילנא: הגותו והשפעתו לדורות". אוניברסיטת בר אילן. בחסות מרכז דהן והמחלקה לפילוסופיה יהודית.

"והאדם צריך לידע ג' חכמות: חכמה האלקית חכמה הטבעית חכמות המעשיות". (ליקוטי הגר"א מכת"י ירושלים תשכ"ג פי' לישעיהו עמ' יא)

הגאון מוילנא

הרב אליהו בן שלמה זלמן (הגאון מוילנמא או הגר"א) נולד בסלץ (בלרוס היום) וגדל בוילנה, באימפריה הפולנית-ליטאית שעברה לידי פיקוחה של רוסיה בשנת 1768 ונפלה בשנת 1795. הגר"א נולד ביום הראשון של פסח תק"פ (1720) ונפטר ביום החמישי של חג הסוכות תקנ"ח (1797). הוא היה צאצא של ר' משה ריבק'ס מוילנא (1591  – 1671) בעל ספר באר הגולה על השלחן ערוך. הגר"א מכונה 'חסיד' עוד בחייו, תואר שיתכן והוא ירש מאבי סבו ר' אליהו חסיד. כבר בשנת 1799  פנקס הקהילה של וילנא מכנה אותו כן.  התואר גאון מתכוון כנראה ללמדנותו  ו'חסיד' למידותיו.

"שמעתי מפי קדוש כי כל מה שיחסר לאדם ידיעות משארי החכמות לעומת זה יחסר לו מאה ידות בחכמת התורה". (ברוך שיק משקלוב בשפ הגר"א בהקדמתו לספר אוקלידוס בתרגום עברי האג תק"מ.)

חיפוש

דמי מנוי

מטרת המנוי היא כפולה. הרבה עבודה הושקעה בבניית מאגר המידע והתחזוקה כרוכה בעלות. אנו מבקשים דמי הרשמה סמלית של 10 דולר לאחזקת האתר. בנוסף, המנוי נותן לנו מידע על המתעניינים בחקר כתבי הגר"א וכך אנו יכולים לעדכן אתכם כאשר יש גילויים חדשים או כנסים. נשמח גם ללמוד על המחקרים שלכם ולהוסיפם לאתר.

צור קשר

רפאל שוח"ט

ד"ר

ד"ר רפאל שוח"ט לימד פילוסופיה יהודית וקבלה באוניברסיטת בר אילן במשך 27 שנה והוא גם חוקר באוניברסיטת אריאל בארבע שנים האחרונות. הוא כתב חמשה ספרים ולמעלה מארבעים מאמרים מדעיים. מחקריו עוסקים בהגותו  של הגר"א מוילנא ותלמידיו וכן על הקבלה בליטא במאות הי"ח והי"ט. מחקריו על הגר"א זיכו אותו בפרס שר החינוך בשנת 1997 וכן מענק מחקר מהקרן הישרלית למדעים בשנות 2016 ו2019.

shubr@zahav.net.il

אליעזור באומגרטן

ד”ר

ד”ר אליעזור באומגרטן עוסק בתחום חקר ההסטוריה האינטלקטואלית של הקבלה והתפתחות הקבלה בעת החדשה. את תואר הדוקטור הוא קיבל מאוניברסיטת בן גוריון במחשבת ישראל בהדרכתו של פרופ’ בועז הוס. תיזת הדוקטורט שלו היה: הקבלה בחוג תלמידי הגר”א: התורה במשנתם של ר’ מנחם מנדל משקלוב ר’ יצחק חבר .  הוא ניסה להראות כי אי אפשר לנתק כתיבה קבלית מן הסביבה החברתית והפוליטית של הכותב. הוא כתב מאמר בשם “סמכותו של האר”י בקרב הגר”א ותלמידיו” על הר’ שלמה אלישיב, על ר’ נפתלי הערץ הלוי, על הסמל במשנתו של ר’ מנחם מנדל משקלוב, ועוד.

eliezerb@post.bgu.ac.il

"כשאדם קטן הוא בוטח על בוראו מאד ומנהיגו הקב"ה בהשגחה עצומה ופרטית, וכשנתגדל, בוטח בעצמו וההשגחה נתמעטת מאליו, וע"ז היו במקדש הכרובים כרביא (סוכה ה ע"ב) להיות שהקטנים הם קיום השכינה".

שותפים

סגירת תפריט