עדכונים

"נס שבארץ ישראל אין כל כך חידוש."

(פירוש על אסתר א, ב)

סדנאות מחקר

9-11 בינואר 2020, סדנאות מחקר : חידושים בחקר כתבי הגר"א, אוניברסיטת אריאל, (יש להרשם מראש), . בחסות המחלקה למורשת ישראל והקרן הישראלית למדעים.

בדוק את לוח הזמנים!

סגירת תפריט